Kaukasuksesta löytyy laajalti teatterialan eri ammattiosaajia. Tulevaisuudessa Kaukasus pyrkii löytämään yhä moninaisempia tapoja ja näkökulmia omaan taiteelliseen työskentelyyn. Produktioiden ja improvisaatiopohjaisen Kaukashown rinnalle tulevat uudet, valmisteilla olevat, soveltavan teatterin työpajat ja koulutukset. Etelä-Savon alueen yhteisöille ja yrityksille suunnatuissa työpajoissa löytyy mm. esiintymiskoulutusta, ohjattua improvisaatiota, ryhmätoiminnan kehittämistä ja lastenteatteria.

Teatterin keinot ovat tehokkaita ja kokonaisvaltaisia kommunikaation ja uuden oppimisen apuvälineitä.

Esittävän taiteen osuuskunta Kaukasus hyödyntää soveltavan teatterin ammattitaitoaan eteläsavolaisille yhteisöille ja yrityksille suunnatuissa työpajoissaan. Työpajojen ja koulutusten sisällöissä keskitytään mm. esiintymiskoulutukseen ja esiintymisjännityksen kanssa työskentelyyn, ryhmätoiminnan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen tai teatteriesityksen valmistamiseen erilaisten teatterin osa-alueiden tuntemusta ja itseilmaisua kehittävien harjoitteiden avulla.

Työpajat soveltuvat hyvin vaikkapa työpaikan hyvinvointi/virkistyspäivien ohjelmaksi tai koulu- ja harrastusryhmille erilaisiin tarpeisiin. Työpajojen kestot vaihtelevat tunneista useisiin päiviin. Tarkat sisällöt, kestot ja hinnoittelu selviävät vuoden 2018 aikana.

KIPI KOSMOS JA TUNTEMATON PLANEETTA

Esko Korpelainen ja Joonas Veijanen valmistivat osaksi Mikkelin kaupungin Kulttuurikameli ja Kulttuuripolku -hankkeita lasten teatterityöpajan Kipi Kosmos ja tuntematon planeetta.

Esityksen aikana lapset rakensivat yhdessä kahden kaukasuslaisen esiintyjän kanssa esityksen. Lapset olivat mukana näyttelijöinä, juonen kehittämisessä ja välillä myös katsojina. Esityksen ohessa lapset saivat myös tutustua esityksessä käytettyyn rekvisiittaan ja tehosteisiin.

Esitys kiersi vuonna 2016-2017 kaikki Mikkelin seudun päivähoidot, sekä ykkösluokat, jolloin työpaja tavoitti lähes 1000 lasta.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ!